Granit Naturalny - sklep internetowy z produktami granitowymi

DOSTAWA OD 249 ZŁ / 1t NA WSKAZANY ADRES INWESTYCJI! | ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

Kontakt Szukaj Konto Koszyk: (pusty)

<div class="box-2 myinline"><a href="/strefa-partnera"><img src="/public/assets//zostan-partnerem_min.jpg" alt="" width="945" height="630" /></a></div>
<div class="box-2 myinline"><a href="/probki"><img src="/public/assets/zamow-probki_min.jpg" alt="" /></a></div>

<div class="box-2 myinline"><a href="/strefa-partnera"><img src="/public/assets//zostan-partnerem_min.jpg" alt="" width="945" height="630" /></a></div>
<div class="box-2 myinline"><a href="/probki"><img src="/public/assets/zamow-probki_min.jpg" alt="" /></a></div>

Promocje
Palisada granitowa łupana jasnoszara STRZEGOM (10x10x50)
Palisada granitowa łupana jasnoszara STRZEGOM (10x10x50)
50,00 zł 35,00 zł 40,65 zł 28,46 zł
szt.
Płytki marmurowe polerowane Emperador Dark (60x60x1,8) II gat.
Płytki marmurowe polerowane Emperador Dark (60x60x1,8) II gat.
185,00 zł 148,00 zł 150,41 zł 120,33 zł
m2
Płytki granitowe tarasowe polerowane czarne (60x60x1) G684
Płytki granitowe tarasowe polerowane czarne (60x60x1) G684
219,00 zł 189,00 zł 178,05 zł 153,66 zł
m2
Hit tygodnia
Kostka granitowa cięta płomieniowana jasnoszara STRZEGOM (20x10x10) 48H
Kostka granitowa cięta płomieniowana jasnoszara STRZEGOM (20x10x10) 48H
ekspresowa wysyłka 48hwysyłka w 48h
259,00 zł / m2 384,00 zł netto: 210,57 zł / m2 312,20 zł
m2 Zobacz
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Granitnaturalny.pl

Regulamin sklepu internetowego www.GranitNaturalny.pl obowiązujący od dnia 01.06.2019 r.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.GranitNaturalny.pl

§1. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy Granit Naturalny, dostępny pod adresem internetowym granitnaturalny.pl prowadzony jest przez Granit Naturalny Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000503749, NIP: 6182146007, REGON: 302696203, kapitał zakładowy: 40 000 zł.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Przedsiębiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy) [link do polityki prywatności].

§2. Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - Granit Naturalny Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000503749, NIP: 6182146007, REGON: 302696203.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
5. Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym granitnaturalny.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
15. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Przedsiębiorstwa za pośrednictwem Sklepu.

§3. Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Granit Naturalny Sp. z o.o., Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz
2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@granitnaturalny.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 724 130 520
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz dostępnych kanałów social media.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 -17.00

§4. Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§5. Informacje ogólne
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowym w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie Internetowym w opisie Produktu. Klient zobowiązany będzie do uiszczenia tych opłat.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym
1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wymaganych danych.
2. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7. Zasady składania Zamówienia
1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
b. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
c. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
d. zapoznać się i zaakceptować regulamin sklepu,
e. zapoznać się i zaakceptować inne ewentualne regulaminy dot. sposobu dostawy lub płatności, o których informacja jest przy składaniu zamówienia,
f. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
g. kliknąć przycisk „Podsumowanie”, sprawdzić poprawność zamówienia oraz danych i kliknąć “Potwierdzam zakup”,
h. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§8. Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
a. przesyłka kurierska (auto pow. 3,5 t),
b. dostawa pełnopojazdowa z własnym rozładunkiem.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
b. płatności elektroniczne, której podmiotem świadczącym obsługę jest Blue Media S.A. (płatności Shoper), Przelewy24, imoje,
c. karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu https://granitnaturalny.pl/dostawa 

§9. Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7. Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, kartą płatniczą albo płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Mimo zachowania należytej staranności Sprzedawca zastrzega, że rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach, co wynika z ograniczeń technicznych związanych z wizualizacją towarów i ich umieszczeniem na stronie internetowej.
6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Sprzedawca ma możliwość dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub rachunku powiązanego z Usługodawcą świadczącym Sprzedawcy usługi w zakresie płatności elektronicznych.
9. Niniejszy regulamin określa dostawę Produktu wyłącznie na terenie Polski.
10. Możliwa jest dostawa do innych krajów, warunki dostawy Produktu określane są odrębnie.

11. Przedsiębiorca dokonując zakupu w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego  ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

§10. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U.2019.134 ze zm.) , zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia towaru.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Oświadczenie należy złożyć drogą mailową lub listowanie - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3.
6. Po otrzymaniu takiej informacji Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy oraz informację o adresie lub adresach zwrotu, w formie analogicznej do tej, w której odstąpienia dokonano.
7. Konsument ma obowiązek zwrotu towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Z tym jednak zastrzeżeniem, że termin ten nie biegnie do momentu wskazania przez Sprzedawcę adresu lub adresów zwrotu towaru.
8. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). Po otrzymaniu od Kupującego informacji o występującej wadzie, Sprzedawca prześle Kupującemu informację o adresie, na który należy wysłać wadliwy Produkt.
9. Po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o kosztach odesłania Produktu, które poniesie. Wysokość ostatecznej kwoty zwrotu jest uzależniona od ilości zwracanego towaru.
10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony towar. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego Konsumenta. A w przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnej specyfikacji Klienta  

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
g. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§11. Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, posiadają wymagane prawem atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją producenta.
2. Jeżeli Produkt nabyty przez Klienta będącego Konsumentem ma wady, tj.:
a. nie ma właściwości, które Produkt powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym,
Sprzedawca ponosi względem Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi. W przypadku jednak, gdy Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
3. Ze względu na naturalne pochodzenie granitu, za wadę fizyczną nie będą uważane różnice w odcieniu wybranego koloru, struktury kamienia, układu użyleń, przerostów, a także rudości w porównaniu do zdjęć poglądowych prezentujących Produkt w Sklepie Internetowym.
4. Ze względu na naturalne pochodzenie granitu i sposób wytworzenia Produktu, za wadę fizyczną nie będą uznawane również różnice pomiędzy rozmiarem rzeczywistym a rozmiarem nominalnym. Wartości maksymalnych odchyleń wskazane są w opisie poszczególnych produktów.
5. Reklamację należy złożyć drogą mailową na adres info@granitnaturalny.pl lub listowanie na adres Granit Naturalny Sp. z o.o., Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz Reklamację można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. Reklamacja powinna zawierać:
a. zwięzły opis wady,
b. okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
c. dane Klienta składającego reklamację, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, nr zamówienia,
d. żądanie Klienta w związku z wadą towaru, tj. żądanie naprawy albo żądanie wymiany, albo żądanie obniżenia ceny, albo zwrotu ceny.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Jednakże jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli Sprzedawcy na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, powiadomi on o tym Klienta, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy.
8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę. Adres zostanie podany przez Sprzedawcę niezwłocznie po otrzymaniu skierowanej przez Klienta reklamacji. Informacja o adresie zostanie przekazana w formie preferowanej przez Klienta, określonej w zgłoszeniu reklamacyjnym. Sprzedawca zastrzega, że adres ten może być różny w zależności od rodzaju zamówionego towaru.

9. Procedury reklamacyjne obowiązują również dla przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego.

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13. Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Szczegółowe zasady przetwarzania, gromadzenia, przekazywania i dostępności danych osobowych Klientów zostały uregulowane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://granitnaturalny.pl/polityka-prywatności/

§14. Postanowienia końcowe
1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 
1. Załącznik nr 1. Formularz zwrotu/odstąpienia od umowy
2. Załącznik nr 2. Formularz reklamacji

Newsletter
Zapisz się do newslettera i otrzymuj bieżące informacje o naszej firmie i produktach!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium